• LV M30341 SOFT TRUNK 链条包

    2020-10-14 adminsh 48 次 LV男包

    LV M30341 SOFT TRUNK 链条包 Soft Trunk 邮差包为 Taïga 皮革描绘一色释放彩虹光芒的简约标志,追溯路易威登于 20 世纪之交创造的 X 与 O 定制元素。内袋设计齐整有序,可调节肩带舒适肩背。

微信二维码