Chanel 23p 長盒子

  今日約左Sa 留左長盒,但等極都好忙接唔到我

  最後walk in 入

  朋友買左白色長盒

  糾結好耐最後都冇買到 因為太似之前買左既長盒

  希望遲下返靚袋SA會記得我啦

 

 

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: