Chanel AP1944 B04833 NA105 彩钻圆饼链条包

  彩钻圆饼链条包 精致的小羊皮、经典的菱格纹 搭配bling bling不同形状与颜色的彩色钻非常耀眼!发光发亮 心都被闪化了 简直不要太好看手机放不下 装日常用的小物件没问题!

  小羊皮、 锆合金与金色调金属

  黄

  12 × 12 × 4.5 cmin

  参考: AP1944 B04833 NA105

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: