Chanel 黑金牛皮金币woc 财源滚滚来🥇

  每一枚金币都好特别,超级细致,细节真是满分,并且肩带也不长啊,上身刚刚好呀~我还有点嫌它短呢haha,而且宽肩带更加舒适了,牛皮材质适合糙妹子不得不说,柜子里包再多,出门使用率最高的还是woc,几张卡,部分纸币,塞个手机和钥匙🔑齐活了,去个超市,外出喝个小酒儿……富富有余了

  购于捷克布拉格专柜,2022.7.2日🎫

 

 

 

 

 

 

 

 

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: