DIOR BOOK TOTE尺寸怎么选?看这一篇就够了

  集美貌&实用于一身的DIOR TOTE又出新尺寸啦!

  还是喜欢经典的老花Oblique,十分耐看,爱了爱了!

  一共四个Size,干货满满,收藏不迷路~

  -✔️

  ▫️迷你 BOOK TOTE 手袋,尺寸:22.5 x 24 x 8 厘米

  ▫️小号 BOOK TOTE 手袋,尺寸:26.5 x 21 x 14 厘米

  ▫️中号 BOOK TOTE 手袋,尺寸:36.5 x 28 x 17.5厘米

  ▫️大号 BOOK TOTE 手袋,尺寸:41.5 x 35 x 18 厘米

  最后等我的开箱视频,告诉大家具体应该怎么选~

  #开箱 #dior #Dior #迪奥 #Diortote #diorbooktote #Diorbooktote #迪奥tote #Dior托特包 #最爱的包包 #包包 #手袋 #包包分享

 

 

 

 

 

 

 

上一篇:dior 戴妃漆皮四格
下一篇:返回列表
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: