Gucci 新品马蒙方胖子

  可可爱爱的方胖子🔥

  延续品牌双G的经典标识

  预示着工作,生活,爱情犹如GG一样朝着美好的同一个方向前进 Gucci包

  #福州Gucci#GUCCI马蒙#Gucci新品

 

 

 

 

 

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: