Gucci古驰 475316 饰条纹织带高级人造帆布手拿包

  产品细节

  由Gucci最具辨识性的两种标志 — GG图案和织带精心搭配制作。这款手拿包由GG Supreme高级人造帆布制成,这是一种环保材料,并装饰品牌的织带。

  黑色/灰色GG Supreme高级人造帆布

  蓝色和红色织带

  内侧开口口袋

  拉链

  26厘米(宽) x 20厘米(高) x 6厘米(深)

  棉麻衬里

  意大利创作

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: